Green Mining

Waarom LJG Global Mining voor duurzaam mining kiest? Verantwoordelijkheid.

Wij hebben gezien hoe verwoestend de schade is aan het milieu door het gebruik van Cyanide en kwik. Denk maar aan de rivieren, kreken, vissen, wilde dieren en het drinkwater.

In het verleden heeft het giftige natriumcyanide een grote milieuramp veroorzaakt bij de Summitville Mijn in Rio Grande County, Colorado in de Verenigde Staten.