Waar opereren wij?

Ons operatiegebied ligt in het district Brokopondo in Suriname – Zuid-Amerika. Brokopondo maakt deel uit van de Greenstone Belt van Zuid-Amerika. Een Greenstone Belt is een geologische zone van een kraton.

Greenstone Belts bestaan uit een afwisseling van ultramafische of mafische vulkanische gesteenten en sedimentaire gesteenten. Greenstone Belts zijn een vindplaats van zware metalen als goud, zilver, koper, zink en lood.

Bijzondere typen gesteente die in Greenstone Belts voorkomen zijn bijvoorbeeld: Komatiieten (ultramafische lavastromen) en Banded Iron Formations.